?

Log in

No account? Create an account
Wschodzący Białystok - Провинциальная идентификация [entries|archive|friends|userinfo]
Провинциальная идентификация

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Wschodzący Białystok [фев. 11, 2009|06:11 pm]
Провинциальная идентификация

ua_style

[behemot]
сподобався мені новий логотип польського Білостоку:

bialysotk

Trwająca miesiąc kampania stanowi pierwszy etap budowania nowego wizerunku Białegostoku, określonego przez przyjętą w kwietniu strategię promocji miasta. Jej głównym celem jest pokazanie Białegostoku jako miasta, które szybko i intensywnie się rozwija; miasta, do którego można i należy żywić pozytywne uczucia; wreszcie miasta, o którego sile decydują sami mieszkańcy – ich potencjał, choćby uśpiony, kompetencje, zainteresowania, pasje, działania i przedsięwzięcia.

http://www.eskadra.com.pl/news/more/kampania_wschodzacy_bialystok

upd
як виявилось, саме лого спричинило скандал через свою подібність до знаку американських гомосеків, і рекламна кампанія лишилась затримана. отакоє от
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081225/REG00/947605480
СсылкаОтветить